Fogfria golv

Leijon Stenugnsbageri

Ett litet golv projekt vi hjälpte Byggverket i Uppsala AB med. Byggverket renoverade detta bageri och behövde vår hjälp med att lägga golvet i diskrummet, den nyspacklade ytan ruggades upp med en ABS slip.

Golvet primas sen med Hydraseal DPM Natural som strösandas, efter härdning läggs sockel och hålkäl som själva golvet läggs mot för maximal täthet.

Golvet läggs med Peran STC Structure som blandas med en fillersand och som sedan full sandas med en grå sand. Som slutsteg topp lackas golv och sockel med en klar topp lack.

Leijon Stenugnsbageri
Bryggeri Rindö

Bryggeri Rindö

Befintligt golv var för blankt och halt, Så vårt projket gick ut på att ta bort det befintliga golvet och lägga nytt golv med bättre struktur. Efter gammalt golv var borta slipades betongen rent som gamla rester och smutts, sedan jämnade vi ut gamla ojämnheter på golv och rund befintliga brunnar med en skrid gjord av en epoxi- och sandblandning.

Golvet primas sen med Hydraseal DPM Natural som strösandas, efter härdning läggs själva golvet med Peran STC Structure som blandas med en fillersand och som sedan full sandas med en grå sand. Som slutsteg topp lackas golv och en klar topp lack.