Kolfiberförstärkning

KV Dragarbrunn (St:Per Gallerian Uppsala)

Beställare skulle totalrenovera en gammal butik. Renoveringen krävde att ett gammalt hisschakt skulle tas bort, i och med det kallades vi in för att förstärka taket runt om så befintliga pelare och stöd kunde tas bort.

Provdragning på betong gjordes för att kolla kvalitén på betongen (minst 2mpa eller ett snitt på 1.5mpa), efter utförd provdragning slipades betongen så att en ren ytan kom fram där vi sedan applicerade band på områdena som krävdes.

KV Dragarbrunn
Fenix takfönster

Fenixhuset Uppsala Kolfiberförstärkning takfönster

Beställaren av jobbet önskade Kapa upp 6st takfönster i taket på byggnaden. För att detta skulle funka fick vi komma in och förstärka taket med kolfiber band runt önskade takfönster.

Provdragning på betong gjordes för att kolla kvalitén på betongen (minst 2mpa eller ett snitt på 1.5mpa), efter utförd provdragning slipades betongen så att en ren ytan kom fram där vi sedan applicerade band runt önskat takfönster.