Balkongrenovering

Många balkonger är idag allvarligt skadade, ofta utan att det syns för blotta ögat

Balkongers åldrande har en naturlig process oavsett bärande konstruktion. Stålbalkar rostar, träbalkar murknar eller rötskadas och betongkonstruktioner bryts sakta ner. Inte sällan påskyndas processen av dåliga reparationer.

Största utmaningen utgörs av betongbalkonger med karbonatiseringsskador

Karbonatiserad betong innebär att betongen inte ger armeringen det korrosionsskydd som fanns från början. När armeringsstålet korroderar ökar dess volym och leder till inre sprickbildning i betongen. Resultatet kan bli sprickor och avskalning av betongen över armeringen, vilket minskar betongens bärförmåga.

Sprickor i betongen börjar oftast i mindre omfattning och har sedan en tendens att efterhand växa, det är inte alltid som det syns på ytan, utan sker inuti betongen, men likväl är det inte bra, karbonatiseringen pågår och armeringen korroderar och försvagar konstruktionen.

Det är vanligt att delar av betongen lossnar, detta brukar ofta ske på kanterna på balkongplattan, framförallt framkanten brukar drabbas även undersidan på balkongen brukar det synas tydliga tecken på att betongen eller putsen släpper på mindre eller större ytor.

När karbonatiseringen i betongen påbörjats minskar betongens bärförmåga, när det pågått för länge utan åtgärder, riskerar man i värsta fall att balkongen rasar när den belastas. Lös betong som faller ner riskerar att skada människor eller annan egendom och detta är allvarligt.

Balkongrenovering

Kontakta oss

Vår vision är att bevara det mindre företagets fördelar, vara personligt och kreativt för våra beställare så att vi blir en långsiktig samarbetspartner.

Gör en kostnadsfri offertförfrågan, eller hör av dig till oss. Vi svarar inom 24 h!