Fogfria golv

Beläggning av släta härdplastgolv

Släta beläggningar av självnivellerande plastmassa lägges med skikttjocklek 2-4 mm på underlag av betong eller industrispackel.

Ytan bereds genom slipning för att avlägsna betonghud och maximera vidhäftning, därefter påförs primer i ett eller flera skikt varefter tjockare härdplastmassa appliceras med distansraka.

Beläggning av halkskyddade härdplastgolv med infärgad sand (s.K. Compactgolv)

Halkskyddade beläggningar med infärgat sand/grus lägges med skikttjocklek 3-8 mm på underlag av betong eller industrispackel.

Ytan bereds genom slipning för att avlägsna betonghud och maximera vidhäftning, därefter påförs primer i ett eller flera skikt varefter en slurryblandning av härdplastmassa och sand/grus läggs ut. Ytan jämnas ut med glättningsmaskin och toppas med klar eller infärgad härdplastmassa.

Toppningen mättar ytan i en grad som lämnar mer eller mindre halkskydd.

Tunnskiktsbeläggning och tjockfilmsmålning

Tunnskiktsbeläggning av plastmassa (1-1,5 mm skikttjocklek) utföres företrädesvis på underlag av betong eller industrispackel. Tjockfilmsmålning sker vanligen i 2 till 3 omgångar rollning med tjockfilmsfärg, skikttjocklek 300-400my.

Målning med epoxibaserade färger

Målning på betong, trä eller dylikt med vattenspädbar epoxifärg.

Fogfria golv

Kompletta lösningar för P-hus och garage

Behovet av en skyddande ytskiktsbeläggning är särskilt stort i parkeringshus och garage. Fordonen drar in smuts, vatten, snö och salt som, blandat med föroreningar och kemikalieläckage, tränger ner i betongen.

Bjälklaget och dess armering korrideras och skadorna fortsätter ofta ned till eventuella underliggande plan. Dessutom nöter grus och dubb sönder betongytan, vilket accelererar nedbrytningen av betong och armering.

På sikt påverkas bärigheten i hela konstruktionen.

En skyddande ytbeläggning är en långsiktig investering i fastigheten

En korrekt utförd ytbeläggning skyddar bjälklaget under många år och är en klok investering, i synnerhet om man räknar in alternativkostnaden för underhåll och renovering av bjälklag och ramper.

För utsatta miljöer rör det sig om miljonbelopp i besparingar på underhållet under en 10-års period.

Dessutom skonar man bilar och fordon som annars tar skada av gropar, lösa betongbitar och dammpartiklar.

Parkering, mellanbjälklag

Parkeringsytor behöver skydd mot aggressiva kemikalier medan körbanor och kurvor måste ha ett extremt slitstarkt halkskydd som bibehåller sin funktion trots kraftigt slitage och nedsmutsning.

Våra kompletta polyuretansystem för mellan bjälk-lag ger en hög slitstyrka, lång livslängd, mycket hög kemikalieresistens, hög belysningsgrad och en spricköverbryggande funktion som klarar viss sprickbildning.

Körbanor och parkeringsytor målas med fördel i olika färger för tydlig avgränsning, ofta med separata kulörteman på respektive plan för enklare orientering.

Kontakta oss

Vår vision är att bevara det mindre företagets fördelar, vara personligt och kreativt för våra beställare så att vi blir en långsiktig samarbetspartner.

Gör en kostnadsfri offertförfrågan, eller hör av dig till oss. Vi svarar inom 24 h!